Nyheder

Hvad er skadedyrsbekæmpelse?

Kort fortalt er skadedyrsbekæmpelse skånsom og sikker fjernelse af dyr, du ikke vil have i dit hus eller din have. Det gælder selvfølgelig ikke naboens kat eller gravhund, selv om de kan være nok så irriterende, men dyr som: gnavere, fugle og generende insekter. Har du brug for hurtig hjælp til bekæmpelse af skadedyr, finder du den heldigvis mange steder. Bor du på Sjælland og oplever problemer med mus, rotter, hvepse eller måske et voldsomt angreb af fluer, kan du fx klikke lige her: https://skadedyrsbekaemperen.dk/

Få fjernet skadedyr hurtigt og effektivt

Det er i din egen interesse at få fjernet skadedyrene så hurtigt som overhovedet muligt, så de ikke breder sig til flere dele af huset eller lejligheden og forvolder mere skade. Derudover er der selvfølgelig et vigtigt hygiejnehensyn at tage. De færreste skadedyr er ligefrem rene gæster at have gående under gulvbrædder, i skabe eller andet – og de kan i værste fald tage sygdomme og parasitter med ind i din bolig.

Selv skadedyr, som måske ikke er direkte ulækre – som fx en husmår, kan gøre stor skade på din ejendom. Er måren først flyttet ind på et loft, så boltrer den sig fornøjet rundt, flår isoleringen i stykker og kan bide el-ledninger helt eller delvist over, så du oplever fejlstrøm og i værste fald en brand forårsaget af en defekt ledning på loftet. Derudover larmer en husmår meget – desværre mest om natten, hvor du gerne vil have ro til at sove. En autoriseret skadedyrsbekæmper kan hjælpe dig af med måren ligesom med andre skadedyr.

Pligt til at melde om rotter

De færreste af os bryder os om at tænke på, at der er rotter alle vegne – lige under vores fødder i kloakledninger og rør, men de er der. Ser du en rotte, eller har du begrundet mistanke om, at der er rotter et eller andet sted i din bolig eller ved din ejendom, så har du pligt til at melde det til kommunen, hvis du er privat boligejer.

Bor du til leje, skal du melde rotteproblemet til din udlejer, straks du opdager det. Herefter er det udlejers pligt at sørge for, at problemet bliver løst.

Hvordan foregår skadedyrebekæmpelse?

Ved skadedyrsbekæmpelse sørger en autoriseret skadedyrsbekæmper for, at problemet bliver løst hurtigt og effektivt og ved hjælp af de rette bekæmpelsesmidler og metoder. Det kan være ved anvendelse af gift, sprøjtemidler, fælder eller ved egentlig aflivning af skadedyret eller skadedyrene.